Samen aan de slag met OpER

De pilot OpER bij Hogeschool Inholland is succesvol afgerond. Daarmee heeft Inholland de eerste stap gezet naar het ‘open’ delen, vindbaar maken en hergebruiken van studentproducten en leermaterialen. En daar zijn we trots op!

 

Over hoe we de pilot kunnen opschalen en over “Iedereen kan een scout zijn”, de toegev...

Een vakvrouw verlaat HBO-bibliotheekland

Voor Ria Paulides, bibliotheekmanager van Hogeschool Inholland, is het aan een nieuwe generatie om groei en innovatie vorm te geven, want zij ‘nokt ermee’. Volgende maand gaat ze met pensioen. Tijd voor een terugblik op een onstuimig verleden, met de verzelfstandiging van de hbo-bibliotheken en de transitie naar een...

Schoolsupport zet in op verdere groei met overname van de Bareka Rekentoetsen

De relatief kleine uitgeverij Schoolsupport is groot in additionele leermiddelen en remediërende oplossingen.  De afgelopen jaren heeft de uitgeverij het portfolio gestaag uitgebreid met de overnames van Ars Scribendi (2011), Documentatiecentrum (2017, Noordhoff Uitgevers), Kits & Klapkrant (2020, Van de Eenhoorn) e...

Curio brengt gepersonaliseerd nieuws naar ‘the next level’

Met vereende krachten werken ze aan het tot wasdom komen van het concept voor Curio, een nieuwsapp die data en content rond een actualiteit verzamelt, koppelt en per seconde updatet. Een dubbelinterview over de personalisatie, validatie en nuancering van nieuws met Peter de Kock, bijzonder hoogleraar in data science...

Ontstaan uit een pioniersgeest: Adam, de redactierobot

ADAM, de redactierobot van RTL Nieuws spreekt tot de verbeelding. Maar wie aan een robot met grijparmpjes denkt, heeft het mis. ADAM staat voor Automatische Data Artikel Machine; software die RTL heeft ontwikkeld om uit een dataset hyperlokaal nieuws te genereren met duiding in de look & feel van RTL Nieuws. De reda...

Het nieuwe onderwijs: echt mooier onderwijs!

De opleiding Communicatie associate degree (Ad) startte twee jaar geleden als eerste opleiding binnen het domein Creative Business van Hogeschool Inholland met het nieuwe onderwijs. Dit studiejaar volgden de bachelor Communicatie (BA) en de bachelor van de opleiding Facility Management.
Een interview met Fiona Verho...

Even voorstellen: Ida Niamat

Ida Niamat is freelance redacteur en parttime Senior Informatieprofessional (ict) voor het domein Creative Business bij de Hogeschool InHolland / University of Applied Sciences.

In het vakblad Informatieprofessionals introduceert zij zichzelf aan de hand van 6 favorieten: film, muziek, website, bibliotheek, App en ...

Terug naar de basis: Actief Leren Lezen

De onafhankelijke educatieve uitgeverij Kluitman Educatief brengt met Actief Leren Lezen (2017) een vernieuwende leesmethode op de markt voor groep 3 en 4. Volgens de uitgeverij brengt de methode het leesplezier onder kinderen weer terug en kan het de laaggeletterdheid terugdringen.
Actief Leren Lezen is het antwoor...

Eppo van Nispen tot Sevenaer over kunstmatige intelligentie en cultuur

Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek, Centrum Wiskunde & Informatica en het Nederlands Instituut Beeld & Geluid is de Nederlandse AI Coalitie uitgebreid met de werkgroep Cultuur en Media. Vanuit vier deelwerkgroepen wordt toegewerkt naar een innovatie-agenda rond onderzoek naar toepassingen van Kunstmatige I...

Innovatieve ANP-diensten voor kennisinstituten, organisaties en MKB

Het Algemeen Nederlandse Persbureau (ANP), leverancier van onafhankelijk nieuws en foto’s aan uitgevers, beweegt zich in een markt die gekenmerkt wordt door enkele grote spelers en weinig nieuwe aanwas. Tegelijkertijd is online communicatie de manier geworden voor bedrijven en organisaties om zichzelf in de kijker t...

Digitaal renoveren: aanpassen op de nieuwe werkelijkheid

Xavier van Leeuwe (Director Consumers bij Mediahuis) en Matthijs van de Peppel (Director of Marketing and Data bij NRC Media) beseften dat disruptie in de krantenbusiness eerder is gekomen dan bij andere sectoren, zoals  banken en verzekeringsmaatschappijen.  Hierdoor hebben ze ook  eerder een oplossing gevonden. Di...

LesLinq, online lessen maken, delen en monitoren

Als na de vakantie de scholen weer beginnen moeten de studenten op mbo-instellingen en hogescholen nog altijd anderhalve meter afstand tot iedereen bewaren. Hierdoor kunnen minder studenten tegelijkertijd op school aanwezig zijn. Afstandsonderwijs blijft dus belangrijk. We gaan in gesprek met directeur Frank de Jong...

Digitale varianten van bestaande leesmethoden: didactische en economische meerwaarde

Stichting Lezen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken van leesbevordering in het basisonderwijs. In het onderzoeksrapport (2019) zijn ook interviews opgenomen met onderwijsprofessionals. De interviews geven een alarmerend inkijkje in de praktijk van leesbevordering. Maar uit de interviews valt ook ...

De weg naar waardevol basisonderwijs: klassikaal én digitaal onderwijs

Op 8 juni heeft Nederland de periode afgesloten van noodgedwongen afstandsbasisonderwijs. In deze periode hebben scholen, ouders en leerlingen een schat aan ervaring opgedaan met het gebruik van digitale leermiddelen, en uitgevers met het faciliteren van het digitale onderwijs op afstand. Toonzettende educatieve uit...

Emma de Vries over Europa

In september vertrekt de eenentwintig jarige Emma de Vries voor één jaar naar Spanje om te studeren aan de Universiteit van Granada.

Een gesprek met Emma de Vries over Europa, en vooral over het Europese studentenuitwisselingsprogramma.

Marc Massaar van Schaik over Europa

Marc Massaar van Schaik werkt als consultant bij een strategisch adviesbureau voor kennis en innovatie. Aangezien kennis één van de speerpunten van de Europese Unie is, hebben we een informatief gesprek met Marc Massaar van Schaik over het wel en wee van de Europese kenniseconomie en het belang daarvan voor Nederlan...

Maayke Stobbe over Europa

De twintigjarige Maayke Stobbe studeert in Amsterdam, maar reist elk weekend naar Leeuwarden. Terug naar het Friesland, waar ze vandaan komt. Reden om met Maayke over Europa, en vooral over cultuur. 

Carla Velderman over Europa

Als loopbaanadiviseur geeft Carla Velderman advies over scholing en bijscholing. Ze ziet de voordelen van Europa, maar heeft soms ook haar twijfels. Een gesprek over de speerpunten van Europa. 

Agenda