LesLinq, online lessen maken, delen en monitoren

Als na de vakantie de scholen weer beginnen moeten de studenten op mbo-instellingen en hogescholen nog altijd anderhalve meter afstand tot iedereen bewaren. Hierdoor kunnen minder studenten tegelijkertijd op school aanwezig zijn. Afstandsonderwijs blijft dus belangrijk. We gaan in gesprek met directeur Frank de Jong en sales manager Chris Hof van Grafi Offshore (spreek uit: GO!) over LesLinq, een nieuwe tool die een oplossing biedt voor afstandsonderwijs in het vo, mbo, hbo.

Over GO!

GO! is een educatieve ontwikkelstudio. Al vijftien jaar bouwt het bedrijf uiteenlopende digitale onderwijsoplossingen voor educatieve uitgeverijen, zoals leermanagementsystemen, contentmanagementsystemen en Assets in HTML5. In het portfolio zitten onder andere de Schatkist Methode (Uitgeverij Zwijsen) en games voor Ambrasoft (Uitgeverij Noordhoff).

Over LesLinq

Frank de Jong vertelt over het ontstaan van LesLinq. “We werden verrast op de IPON (congres en vakbeurs over onderwijs en ICT , red.) door vragen van docenten en scholen. Nu onderwijs steeds vaker op afstand wordt gegeven, legt dat ook problemen in de didactiek bloot.” Die problemen doen zich bijvoorbeeld voor bij de voorbereiding van online klassikale lessen.

In de oude situatie vertelde een docent aan het einde van een les welke lesstof scholieren moesten voorbereiden voor de volgende keer. Bij afstandsonderwijs gebeurt dat op een andere manier. Vaak verstuurt een docent het lesmateriaal vooraf als losse bestanden naar zijn groep, zodat scholieren zich kunnen voorbereiden. Maar of scholieren daar kennis van nemen, en zo ja, hoeveel scholieren dat zijn, is niet duidelijk. “Dat is vaak compleet onzichtbaar, niet te meten en ook niet te traceren. Laat staan dat een docent weet of de kennisoverdracht wel gebeurt.”

Met de ontwikkeling van LesLinq biedt GO! daar een oplossing voor. Het bedrijf omschrijft LesLinq als “een tool die kennis overdraagt en die didactisch inzichtelijk maakt of de overdracht ook heeft plaatsgevonden.” Volgens het bedrijf is LesLinq daardoor vooral geschikt voor het afstandsonderwijs van zaakvakken in het vo, mbo, hbo.

Functionaliteit

Het principe achter LesLinq is eenvoudig: Een docent maakt een online les en deelt het lesmateriaal met zijn groep via een URL; de zogenaamde LesLinq. Vervolgens krijgt de docent teruggekoppeld welke scholier de link heeft geopend en hoe lang een scholier met het lesmateriaal bezig is geweest. Ook ontvangt de docent feedback van de scholier op het lesmateriaal. Op deze manier kan een docent een scholier al in een vroeg stadium bijsturen.

Een docent kan een online les maken door verschillende lesmaterialen te combineren, variërend van tekst-, beeld- en audiobestanden tot en met complete, direct ‘live’ op te nemen video’s. Al het materiaal wordt AVG-proof opgeslagen in een database onder het account van de docent. Hierdoor kan een docent zijn les ook gemakkelijk aanpassen en hergebruiken.

Voor wie

Op de vraag wie GO! als potentiële klanten ziet van LesLinq, antwoordt Chris Hof dat de tool interessant is voor zowel educatieve uitgevers als voor scholen. “Wij kunnen er voor zorgen dat alle assets van een lesmethode in een database komen, zodat een docent ook over de digitale componenten van een boek beschikt.” Op deze manier kan een uitgever zijn content eenvoudig distribueren over docenten en scholen met een licentie.

Ook voor mbo-instellingen of hogescholen met een eigen productiestudio is LesLinq interessant. “Stel een school biedt praktijkles aan en maakt daarbij gebruik van zelfgeproduceerde video’s van technieken of situaties. LesLinq maakt het dan mogelijk om die video’s te hergebruiken en te delen met andere docenten.“

Tot slot

De mogelijkheden van LesLinq nog even op een rijtje: LesLinq is een tool voor docenten om een online les te maken en te delen via een zogenaamde LesLinq (URL). De online les kan tekst- en mediabestanden bevatten van een educatieve uitgever, de docent en de school zelf. De tool maakt vervolgens per scholier inzichtelijk hoe lang er aan de les is gewerkt en of de kennisoverdracht goed heeft plaatsgevonden.

De bètaversie van LesLinq is inmiddels klaar om geïntroduceerd te worden op de markt. Voordat het zover is, wil GO! graag in contact komen met uitgevers, ICT-managers en docenten (vo, mbo en hbo), “We denken dat we op de goede weg zitten, maar willen graag bij de les gehouden worden door professionals uit het onderwijsveld.” Daarom zoekt het bedrijf ‘meedenkers’, mensen die begrijpen in welke fase de tool zich bevindt en die willen meedenken over de functionaliteit en bruikbaarheid van LesLinq.

Wilt u meedenken over LesLinq? U kunt zich hier aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Hof via e-mail: chris@grafi-offshore.com of via telefoonnummer: 0168-476144 of mobielnummer : 06-18134501.

 

Deel dit artikel

Agenda