Terug naar de basis: Actief Leren Lezen

De onafhankelijke educatieve uitgeverij Kluitman Educatief brengt met Actief Leren Lezen (2017) een vernieuwende leesmethode op de markt voor groep 3 en 4. Volgens de uitgeverij brengt de methode het leesplezier onder kinderen weer terug en kan het de laaggeletterdheid terugdringen.
Actief Leren Lezen is het antwoord van Kluitman Educatief op het onvermogen in de markt om de achteruitgang in leesvaardigheid stop te zetten. Een interview met de geestelijk vaders: Piero Stanco, voormalig directeur van kinderboekenuitgeverij Kluitman en Sipke Gelling, directeur van Sipke Gelling Publishing & Training.

Wat maakt Actief Leren Lezen zo vernieuwend?

Piero: “Wij leggen de nadruk op het leren lezen en op het omgaan met teksten. Kinderen moeten eerst alle letters en lettergrepen automatiseren, voordat ze verder kunnen met de volgende stap. Dat is bij ons een voorwaarde. De methode is ook zodanig opgezet dat leerkrachten kunnen differentiëren binnen een groep. Ook dat is een duidelijk verschil met andere methoden. Onze methode appelleert daarmee aan leerkrachten die initiatief willen nemen en niet slaafs uitvoeren wat er in de handleiding staat.”

“Daar wil ik nog aan toevoegen”, zegt Sipke, “dat onze methode is ontwikkeld voor en door leerkrachten. Wat ook een belangrijk verschil is met andere methodes, is dat wij – als enigen – woordenschat, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen, samen met een prachtige boekenkist met 150 boeken van Kluitman Uitgeverij, aanbieden als een compleet pakket.”

De naam Actief Leren Lezen doet vermoeden dat de nadruk ligt op het aanleren van leesvaardigheden en niet op het bevorderen van leesplezier. Klopt dat?

Sipke: “Nee, dat klopt helemaal niet. Wij zijn er juist op gefocust dat kinderen leeskilometers maken. Bij ons beginnen kinderen daarom met ‘aanvankelijk technisch lezen’. Dat doen ze door middel van woordtorentjes. Dat is heel uniek. Dat hebben andere methodes niet. Daardoor pakken kinderen na drie weken al hun eerste boekje met MKM-woordjes uit de boekenkist (MKM-woord: medeklinker-klinker-medeklinker, red.). Wij lopen wat dat betreft vijf tot zes maanden voor op de bestaande leesmethodes. Pas als kinderen met een leesboekje aan de slag gaan, pakken we het fenomeen ‘begrijpend lezen’. Zo bouwen we het op. Want een kind krijgt pas leesplezier als het kan lezen.”

Welke krachten worden er gebundeld in Kluitman Educatief?

“We hebben elkaar zeven à acht jaar geleden ontmoet in een gezamenlijk project”, vertelt Sipke enthousiast. “Piero vanuit de kinderboeken en ik vanuit mijn ervaring met projecten in het basisonderwijs. Natuurlijk is het zo dat er – naast de gevestigde orde van de twee grote uitgeverijen – initiatieven zijn van andere spelers. Maar onze kracht is dat we allebei jarenlange ervaring hebben in het uitgeefvak. We beschikken ook over een enorm netwerk en hebben een goed team om ons heen; een ontwikkelteam en een verkoopteam met alleen maar leesspecialisten die in het onderwijs werkzaam zijn. Het is ook een kans. Uitgeven is een vak en dat is onze drive! We zijn een goede match.”

“Sipke kent vooral mensen die pedagogisch sterk zijn”, licht Piero toe. “Kluitman Uitgeverij is vooral sterk op het gebied van het AVI-systeem. Daardoor is Kluitman sinds jaar en dag een van de grootste partijen in de algemene markt van AVI-boekjes. We hebben onze gezamenlijke kennis gecombineerd om iets te maken wat meer leesplezier voor kinderen moet opleveren en op langere termijn de laaggeletterdheid moet terugdringen.

Is Kluitman Educatief een belangrijke speler aan het worden?

Piero: “Je ziet dat de laaggeletterdheid en de Pisascores overal tot een grote bron van zorg zijn uitgegroeid. Dan moet je toch concluderen dat de twee grote uitgeverijen kennelijk niet in staat zijn geweest om hun leesmethode zodanig aan te passen dat die achteruitgang in leesvaardigheid bij kinderen gestopt kon worden.
Ik denk dat veel leerkrachten dat ook ervaren en op zoek zijn naar iets anders. We merken aan de hoeveelheid aanmeldingen voor onze webinars dat het aan het bewegen is in het onderwijsveld. Met onze leesmethode zijn we – back to basic – op het juiste moment, met het juiste product en voor de juiste prijs gekomen. Als dat zich gaat rondvertellen dan kunnen we een goede speler in de markt worden.”

Piero & Sipke klinkt als het begin van een titel van een spannend jongensboek. Wat wordt de volgende stap in het avontuur?

“Een avontuur is het wel”, lacht Piero.

“Ja, een avontuur is het wel”, herhaalt Sipke lachend. “We gaan eerst de leesmethode helemaal doorontwikkelen en zijn bezig om het ontwikkelteam uit te breiden. Dat vergt nogal wat. Er moet natuurlijk ook geld verdiend worden. Gelukkig hebben we de rek en de liquiditeiten om het heel goed op te zetten. Dat maakt dat we het ook allebei met erg veel plezier doen.”

“Ik blijf het herhalen”, voegt Piero toe, “De basis moet goed zijn. Dat is ons startpunt. Als kinderen leesvaardig zijn en dat zelf ook voelen, gaan ze meer lezen en komt dat leesplezier vanzelf. Dat is ook wat we terugkrijgen van scholen. Kinderen komen op een hoger AVI-niveau uit dan bij bestaande leesmethoden – en met veel meer plezier. We hebben gewoon een heel sterk product. Dus wij gaan door!”

Deel dit artikel

Agenda