Het nieuwe onderwijs: echt mooier onderwijs!

De opleiding Communicatie associate degree (Ad) startte twee jaar geleden als eerste opleiding binnen het domein Creative Business van Hogeschool Inholland met het nieuwe onderwijs. Dit studiejaar volgden de bachelor Communicatie (BA) en de bachelor van de opleiding Facility Management.
Een interview met Fiona Verhoek, teamleader Communicatie BA en waarnemend teamleider van de Ad, over eigenaarschap, lessons learned, leeruitkomsten en onderwijsresultaten.

Zou je kunnen beschrijven wat het nieuwe onderwijs inhoudt?

In het nieuwe onderwijs werken we heel sterk met een ‘learning community’. Daarin zit de opdrachtgever met een praktijkvraagstuk, samen met coaches en studenten, en soms ook een collega van onderzoek.

Verder werken we niet meer volgens een vast stramien aan een opdracht. Het is veel meer Design Thinking. (methode red.) Dus gaan, doen, durven, prototypen testen en dan weer aanpassen. Zo leren we elke dag met elkaar en van elkaar. Want ook onze coaches leren weer van studenten.

 

Heeft de onderwijsvernieuwing gevolgen voor jouw functie als teamleider?

Dit nieuwe onderwijs vraagt om eigenaarschap van studenten en van coaches. Waar in het traditionele onderwijs de teamleider verantwoordelijk is voor het rooster en de randvoorwaarden waarbinnen het onderwijs moet draaien, is dat nu een verantwoordelijkheid geworden van een ‘learning community’. Dus ja, de rol van teamleider verandert heel erg. Want hoe krijg je eigenaarschap op de vloer? Dat is een beetje de verandering waar we in zitten.  Sommigen pakken dat heel natuurlijk en anderen vinden dat toch lastig. Dat snap ik ook wel. We leren daar als collega’s ook van elkaar. Dat is heel mooi om te zien.

 

Zijn er leassons learned  vanuit de Ad die je wilt delen met Facility Management?

Het type student is anders. Bij de Ad zijn het MBO-ers die echt willen doen en is het onderwijs meer gefocust rondom de opdracht en de opdrachtgever.  Bij de Bachelor is het vaak een Havist die ook wil doen, maar die daarnaast ook echt meer inhoud wil hebben. 

Het belangrijkste dat we hebben geleerd van de Ad, is dat we dat we bij de BA iets meer structuur wilden om kennis te borgen. Want er zijn geen tentamens meer. Daar staan we ook volledig achter.  Studenten leren niet echt van tentamens, maar wel veel door theorie te lezen en toe te passen.
We hebben verdiepende activiteiten, trainingen en masterclasses uitgezet die allemaal passen bij niveau 1. Die kunnen studenten volgen om kennis op te doen en skills te leren die nodig zijn bij de praktijkvraagstukken waaraan ze werken. We hebben de kennis dus geborgd door die combinatie van theorie en opdracht.

 

Bij de Ad gaan ze in de samenwerking nog een stapje verder. Ze hebben bijna geen rollen meer afgesproken. Ze bespreken met elkaar wie wat oppakt en organiseert; bijna helemaal ‘zelfsturend’. Dat vraagt heel veel van het team, maar is ook fantastisch om te zien!  

Ik zie de BA meer als een uitgediepte versie van de Ad. Want ik denk dat iets meer structuur ten goede komt aan de studenten die kiezen voor de BA. Het is nog steeds vraaggestuurd en iedereen heeft nog steeds eigenaarschap, maar het is meer verdeeld in rollen: praktijkcoach, coaches die trainingen geven en expertcoaches voor de verdiepende activiteiten. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling bij de BA. Daar wil ik volgend jaar zeker meer van zien. 

 

Hoe verhouden compententiegericht onderwijs en eigenaarschap zich tot elkaar?

Dat is interessant. Wij werken met leeruitkomsten en niet met competenties. Een student mag zelf kiezen wanneer hij welke leeruitkomsten wil behalen en met welke activiteiten.  Hij kan versnellen en verdiepen met opdrachten om uiteindelijk de leeruitkomsten te bewijzen. Die verwerken ze allemaal in een portfolio. Dat vind ik eigenaarschap: studenten nemen zelf de regie over hun opleiding. Uiteindelijk moeten ze natuurlijk wel aan de leeruitkomsten voldoen die door de opleiding zijn neergelegd.  

 

Niet alleen de tentamens, maar ook de vaste literatuurlijst is losgelaten. Hoe zorg je dat studenten theoretische kennis uit bronnen halen?

Wat ik echt fantastisch vind, is dat we de opdracht met studenten bespreken en ze ook vragen welke theorie ze denken nodig hebben. Studenten gaan dan veel breder naar bronnen zoeken om theorie te verzamelen in plaats van dat ze allemaal -  als eenheidsworsten -  dezelfde bronnen gebruiken.  Dat is superinteressant. Natuurlijk geven we in gesprekken ook af en toe tips over boeken die ze kunnen lezen. 

 

Ik kan me voorstellen dat informatie- en onderzoekvaardigheden belangrijker zijn geworden in het nieuwe onderwijs. Hoe zijn die geborgd?

We hebben een leeruitkomst ‘ontdekken en checken’. Dat is onderzoek waarbij studenten op zoek gaan naar gegevens. Daarna checken ze of dat wat ze hebben onderzocht ook echt zo werkt in de praktijk.

Studenten moeten kunnen beargumenteren welke stappen ze hebben gezet en waar ze hun informatie vandaan hebben gehaald.  Het is dan aan de coach om te zeggen of een student verder moet kijken. Maar het wordt dus niet meer gegeven als een ‘les’ informatievaardigheden. Studenten leren die vaardigheden al doende.

 

Waar hoopt het Team volgend jaar te staan? 

Volgend jaar willen wij een toets van 60ects. Dat is heel ambitieus en voor studenten is dat heel spannend. Ze werken dan het hele jaar - met hun portfolio - toe naar een eindassessment van 60ects.  

Maar als team en als collega’s zijn wij hartstikke zeker van onze zaak. Ook al vraagt dit nieuwe onderwijs wel echt iets van een team en is de implementatie vaak onderbelicht. Terwijl daar zo ontzettend veel energie naar toe gaat. Ik vind dat als we dit soort onderwijs willen maken, dat we dan ook moeten investeren. Want het is echt mooier onderwijs! 

We hebben nu al waanzinnig goede resultaten. Ons slagingspercentage is hoger dan normaal en het uitvalpercentage is ook lager dan bij andere opleidingen. Dat vind ik echt een compliment aan het team en aan de studenten.   

Deel dit artikel

Agenda