Schoolsupport zet in op verdere groei met overname van de Bareka Rekentoetsen

De relatief kleine uitgeverij Schoolsupport is groot in additionele leermiddelen en remediërende oplossingen.  De afgelopen jaren heeft de uitgeverij het portfolio gestaag uitgebreid met de overnames van Ars Scribendi (2011), Documentatiecentrum (2017, Noordhoff Uitgevers), Kits & Klapkrant (2020, Van de Eenhoorn) en recentelijk met de Bareka Rekentoetsen (2021, Bareka). Een openhartig gesprek met Simon van der Sluis, directeur en ontwikkelaar, over de groeistrategie van overnames, samenwerkingen en partnerships, de rol van technologie en over de kansen in de markt.

De afgelopen jaren heeft Schoolsupport het portfolio behoorlijk uitgebreid met meerdere overnames.  Hoe passen die overnames in de strategische koers van Schoolsupport?

“De overname van uitgeverij Ars Scribendi was nog niet echt onderdeel van een strategie. Zelf ben ik altijd een groot fan geweest van het informatieve [non-fictie, red.] leesboek. Ik vond het gewoon een heel mooi fonds en zag de mogelijkheden in het onderwijs.

De strategische focus is gekomen met de overname van Documentatiecentrum.  Wij waren met het informatieve boek marktleider in de bibliotheeksector. Noordhof was als marktleider onze grootste concurrent voor het informatieve boek in het onderwijs.  Met de overname van dit abonnementenproduct konden we onze positie in het basisonderwijs direct  versterken. Dat was best een flinke uitdaging; het bedrijf groeide in een keer met 40%. Maar het is gelukt! We hebben toen ook direct alle leesboeken beschikbaar gemaakt op onze leesplatformen.

Met de Kits & Klapkrant wilden we onze aanwezigheid in Vlaanderen versterken en hebben we onze activiteiten kunnen uitbreiden met actuele tijdschriften op het terrein waarop we al actief waren, namelijk informatief lezen.”

 

U heeft het over informatieve boeken en tijdschriften. Recent heeft Schoolsupport de Bareka (online) Rekentoetsen overgenomen. Hoe past deze overname in de strategie?

“Onze strategie is drieledig: We willen groot zijn in lezen, remediëren en verrijken. Binnen remediëren is rekenen een speerpunt waarin we groot zijn met Rekensprint en waarin we ook groot willen blijven. 

Met de overname van de Bareka Online Rekentoetsen hebben we een sterke merknaam en een product met grote potentie toegevoegd aan ons portfolio. We hebben het product gekoppeld aan Rekensprint Online, zodat een leerling kan worden onderzocht op rekenvaardigheden en ook direct kan oefenen met rekenen.”
  

 Welke rol heeft technologie binnen Schoolsupport?

“We hebben veel geïnvesteerd in de technologie op onze platformen, zodat er geoefend kan worden met moderne tools. We maken bijvoorbeeld gebruik van spraaktechnologie op al onze platformen, waardoor leerlingen oefenen met lezen of rekenen door hardop te praten tegen de computer.

Op onze leesplatformen zijn we zelfs leidend als het gaat om technologie. Dat komt vooral omdat we gebruik maken van een reader-technologie die veel moderner is dan de klassieke pdf- en ePub-reader. Ik ben zelf een van de oprichters van het bedrijf achter deze reader-technologie.”

 

Waar wilt u over 5 jaar staan met Schoolsupport?

“We willen meer samenwerkingen en partnerships met methoden-uitgeverijen in binnen- en buitenland, omdat we denken dat we een goede partner zijn.  Samenwerkingen zijn voor ons een middel om de investeringen versneld terug te verdienen. Die samenwerking zoeken wij actief onder de afspraak, dat we uitgeverijen niet gaan beconcurreren door zelf methoden te ontwikkelen.  Wij maken additionele leermiddelen en bieden remediërende oplossingen.  Dat geldt niet alleen voor het rekenen, maar ook voor het lezen.”

 

En ligt Schoolsupport een beetje op koers?

“We liggen aardig op koers. Met Documentatiecentrum zijn we inmiddels actief in Duitsland. We hebben een deel van ’t fonds waar we zelf alle rechten van bezitten, in de Duitse taal uitgegeven.  In Vlaanderen waren we al actief met  de Kits & Klapkrant en met Rekensprint. We starten daar nu met de Bareka rekentoetsen.

 

Groei gaat altijd gepaard met financiering, maar ook dat heb ik inmiddels aardig geregeld.  Er komt een ‘informal investor’ bij, die ook aandeelhouder wordt in een nieuw op te richten holding.

We zijn een kleine uitgeverij met ca. € 3 mln. omzet en hebben we een behoorlijk potentieel. Zeker met de Bareka online Rekentoetsen. Dat product is, net als Rekensprint, taalonafhankelijk. Ik word dit jaar zestig en wil nog 5-10 jaar werken.  We moeten die omzet de komende jaren kunnen verdubbelen.“

 

 

Deel dit artikel

Agenda