Maayke Stobbe over Europa

De twintigjarige Maayke Stobbe studeert in Amsterdam, maar reist elk weekend naar Leeuwarden. Terug naar het Friesland, waar ze vandaan komt. Reden om met Maayke over Europa, en vooral over cultuur. 

Naam: Maayke Stobbe

Burgerlijke status: Ongehuwd

Leeftijd:  20 jaar

Opleiding: Gymnasium

Geboren: Leeuwarden

Hobbies:  Webloggen, Lezen

Beroep: Student

 

 

Ben je je bewust van Europa?

“In die zin  dat ik vind, dat ik van andere culturen iets moet weten. Daarom heb ik voor de keuzevakken Spaans, Contemporary Literature en Europese literatuurgeschiedenis gekozen.”

 

Ben je van plan om in het buitenland te studeren?

“Ik vind het makkelijker om in Nederland te blijven. Er zijn zoveel landen in Europa en elk land heeft zijn eigen verhalen. Schrijvers geven toch ook een kijk op cultuur? Door te lezen kom ik ook meer te weten over Europese culturen.”

 

Denk je wel eens na over een Europese cultuur?

“Ik denk niet dat er zoiets bestaat als één Europese cultuur. Daarvoor is Europa te groot.  Het leuke van de EU vind ik juist, dat het allemaal verschillende landen zijn. Elk land heeft zijn eigen geschiedenis: Kastelen, oorlogen, talen, verhalen. Er is zoveel om over te lezen”.

 

Hoe belangrijk is het voor jou om je eigen  cultuur te behouden?

“Ingewikkelde vragen stel je zeg”.

 

Is Fries belangrijk voor je?

Ja, toch wel. Dat is omdat ik er vandaan kom. Het maakt onderdeel uit van wie ik ben. In Friesland is een hele discussie gaande over wat er nu wel en niet in het Fries geschreven of geciteerd moet worden”.

 

Waarom is die discussie er?

Ik denk dat het voor mensen toch erg belangrijk is om de eigen identiteit te behouden.  Europa kan wel heel groot worden, maar regionale minderheden moeten daar ook in passen.

 

Is het belangrijk dat de EU regionale minderheden respecteert?

“Ja, want je kunt niet tegen regionale minderheden zeggen, dat ze maar met de meerderheid mee moeten doen. Dat werkt toch niet. Je kunt mensen geen cultuur opleggen.

Bovendien vind ik diversiteit leuker. Als je verschillende culturen hebt, mengt dat vanzelf wel een beetje. Eigenlijk is het best makkelijk: Als de basisrechten worden gerespecteerd, dan komen mensen er onderling wel uit.  Europa hoeft dan alleen toe te zien op naleving van de basisrechten.”

 

Hutspot, Paëlla en Bordeauxwijn moeten blijven?

Hoe meer variatie hoe beter. Ook al wordt Fetakaas tegenwoordig in Denemarken gemaakt, het mag toch geen Griekse Fetakaas heten. Je kunt kaas uit Duitsland ook geen Goudse kaas noemen. Zolang je maar weet uit welk land een product komt.

 

Is dat behoud van nationale cultuur?

Ja, toch een stukje bescherming. Je kunt niet zomaar kopiëren van andere landen. Je mag het namaken, maar dan wel onder een andere naam. 

 

Wat zou je als laatste over de EU willen zeggen?

Vooral zo doorgaan, maar wel een beetje meer naar de mensen luisteren. En vooral meer voorlichting geven over wat de EU eigenlijk doet.

 

Maayke Stobbe over ...

Veilig voedsel

De Europese regelgeving voor veilig voedel vind ik goed. In Nederland komen de producten niet uit één land. Als in heel Europa dezelfde kwaliteitsregels gelden, lijkt me dat alleen maar duidelijker voor mensen. Dan weet je dat een bloemkool uit Nederland net zo gezond is als een bloemkool uit Spanje.

 

Bescherming van dieren

Ik vind dat dieren niet zo lang vervoerd mogen worden. Een oplossing moet daar wel voor komen.  Mensen willen toch ook gezond blijven? Dan hebben ze die zorg ook voor dieren.  Want: Wat goed is voor mensen, is ook goed voor dieren. Je hebt mensen, dieren, planten en het water. Daar bestaat de aarde uit en we moeten de aarde niet ongezond maken.

 

Duurzame visserij

Ik vind het goed dat de EU afspraken maakt over de visvangst.  Vissers zijn het waarschijnlijk niet eens met de vaststelling van een visquota, want met een kleinere visvangst zijn er ook minder vissers nodig. Maar als alle vis is uitgestorven, hebben vissers helemaal geen werk meer.

 

Ziektes voorkomen

Je kunt wel op Europees niveau campagne voeren, maar het zou zinvoller zijn, als de EU geld verstrekt aan lidstaten. Ik denk dat een nationale campagne de mensen meer aanspreekt.  Maar het is wel goed dat de EU onderzoek stimuleert naar ziektes en medicijnen. Eén land heeft natuurlijk nooit genoeg geld en dan is het beter om samen te werken. 

 

Gezamenlijk asielbeleid

Ik ben wel voor een gezamenlijk asielbeleid.  Je krijgt dan een betere verdeling van het aantal asielaanvragen over Europa. En voor asielzoekers is het ook beter. Het maakt dan niet meer uit waar iemand asiel aanvraagt. Een asielzoeker die asiel krijgt, hoort vanaf dat moment bij de EU. Die persoon kan dan tenminste ook vrij reizen binnen Europa. 

 

Europabrede erkenning homohuwelijk

Ik kan me voorstellen dat het homohuwelijk gevoelig ligt in Europa. Er zijn nog een heleboel landen waar mensen niet gewend zijn aan het idee dat je openlijk homoseksueel kunt zijn. Mensen moeten daar eerst aan wennen Misschien dat lidstaten het homohuwelijk dus nog niet toestaan, maar ik vind het wel belangrijk dat iedereen dezelfde rechten heeft.

Deel dit artikel

Agenda