Carla Velderman over Europa

Als loopbaanadiviseur geeft Carla Velderman advies over scholing en bijscholing. Ze ziet de voordelen van Europa, maar heeft soms ook haar twijfels. Een gesprek over de speerpunten van Europa. 

Naam: Carla Velderman

Burgerlijke status: Ongehuwd

Leeftijd:  56 jaar

Opleiding: HBO

Geboren: Utrecht

Hobbies:  Muziek, Gezelligheid

Beroep: Loopbaanadviseur

 

Over Europa

Ik ken in mijn directe omgeving mensen, die zonder probleem stage in het buitenland hebben gelopen.  In studentenhuizen ontstaan dus situaties, waarin mensen vanuit verschillende Europese culturen dezelfde opleiding volgen. Dat vind ik een heel positieve ontwikkeling van Europa. Mensen leren op die manier andere dingen dan de opleidingsspecifieke vaardigheden. Je leert  bijvoorbeeld dat je een probleem ook op een andere manier kunt aanpakken.

Het bedrijfsleven is daar al verder in. Daar heeft men die draai eerder gemaakt. Veel bijscholingen voor werknemers zijn inmiddels Europees of zelfs internationaal, omdat de bedrijven op bijscholingsgebied onderling samenwerken.  Dus ook in het bedrijfsleven zien mensen dat een probleem vanuit een andere cultuur, op een andere manier opgelost kan worden.

Ook de Europese richtlijnen voor openbare aanbestedingen vind ik positief.  De interne markt is groter geworden en er is ook meer concurrentie. Dat heeft geleid tot een mentaliteitsverandering bij het bedrijfsleven. Want meer concurrentie betekent dat bedrijven op de kwaliteit moeten gaan zitten.  Dat is toch heel anders dan een aantal jaren geleden. Toen heerste er meer een mentaliteit, waarbij het Nederlandse bedrijfsleven zich veilig waande op het pluche.

Met de Europese richtlijnen kan dat niet meer. Als bedrijf word je nu gedwongen om de lijnen die er zijn open te houden.

Natuurlijk heb ik ook twijfels over Europa. Europa is wel erg groot aan het worden. Ik vraag me wel eens af of Europa beheersbaar is. Dat blijft natuurlijk altijd een gok en daarom vind ik het reflecteren op Europa buitengewoon nuttig en noodzakelijk.

 

Carla Velderman over   

Veilig voedsel

De Europese regelgeving voor de voedselveiligheid vind ik prima. Als je eenmaal weet dat het met een product goed zit, dan geeft dat toch een veiliger gevoel. Voor de rest kijk ik eigenlijk nauwelijks op de etiketten van voedsel, maar dat komt omdat ik nooit met mijn bril op boodschappen doe.

 

Ziektes voorkomen

Een Europees gezondheidsprogramma vind ik buitengewoon zinvol, zolang dat betekent dat er ook meer geld vrijkomt voor onderzoek. Als het gezondheidsprogramma alleen bestaat uit voorlichtingscampagnes dan is mijn mening genuanceerder. Ik denk dat campagnes meer effect hebben als de voorlichting op nationaal niveau wordt aangepakt.

 

Handhaving eigen wetgeving

Als in Nederland bepaalde wetgeving geldt, terwijl andere Europese landen tegen zijn, dan vind ik toch dat er fors gestreden moet worden om die wet niet prijs te geven.

 

Europabrede erkenning homohuwelijk?

Het zou prettig zijn als de erkenning van het homohuwelijk en de daaraan gekoppelde rechten voor homoparen op Europees niveau wordt aangepakt.  Nederland kan daarbij een rol vervullen door een botsing over dit onderwerp niet uit de weg te gaan.

 

Gezamenlijke fraudebestrijding

Op zich ben ik voor een gezamenlijke bestrijding van fraude, maar ik kan absoluut niet overzien of de oprichting van het European Anti-fraud Office (OLAF) wel de juiste manier van aanpak is. Het lijkt me dat je het probleem naar een ander niveau verplaatst. Wat je natuurlijk wilt, is een mentaliteitsverandering en of je dat met een dergelijke aanpak bewerkstelligt, betwijfel ik.

 

Eén structuur hoger onderwijs

Ik kan tegenwoordig makkelijker dan vroeger het advies geven om in het buitenland te gaan studeren. Dat komt omdat het eindniveau van de opleidingen in alle Europese lidstaten hetzelfde wordt.

 

Europees kenniscentrum

Sta ik positief tegenover. Het is goed om de machten te bundelen. Met meerdere knappe koppen bij elkaar, kom je nu eenmaal verder.

 

Deel dit artikel

Agenda